Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
224/QĐ-UBDT 18/05/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao …
203/BC-BDT 15/05/2020 BÁO CÁO Thực hiện công tác dân tộc tháng 5 nhiệm vụ tháng 6 năm …
205/BC-BDT 15/05/2020 BÁO CÁO Kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ …
204/BDT 15/05/2020 V/v xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng …
186/BC-BDT 29/04/2020 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH DANH SÁCH CÁC XÃ, ẤP THUỘC VÙNG DÂN …
184/BC-BDT 28/04/2020 BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo …