Chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc - Việt Nam”

30/12/2019 02:15:15 A+| A-| In bài viết

Chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc - Việt Nam”

- Thời gian: từ 13 giờ 30 phút ngày 03 tháng 12 năm 2019. 
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- Các hoạt động chính:
+ Giao lưu trò chơi dân gian Việt Nam; 
+ Ẩm thực văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc: bánh dân gian Việt Nam, Kim Chi Hàn Quốc…
+ Các gian hàng thương mại đặc trưng của Hàn Quốc và tỉnh Hậu Giang (khoảng 30 gian hàng).