Lịch làm việc từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2020

04/02/2020 09:02:35 A+| A-| In bài viết

1. THỨ HAI 03/02/2020:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban chào cờ.

- 7 giờ 30’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) làm việc tại cơ quan.

 - 14 giờ 00’ các Phó Trưởng ban Họp Cấp ủy chi bộ.

 2. THỨ BA 04/02/2020:

 - 8 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban Họp Lãnh đạo ban (Trưởng, phó các phòng chuyên môn cùng dự).

 - 13 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 05/02/2020:

  - 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan.

 - 8 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) dự họp chùa BoTumVong Sây về tổ chức Lễ Kiết giới Sima.

 - 14 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự Lễ Công nhận xã Long Thạnh đạt chuẩn Nông thôn mới.

 - 13 giờ 00’ các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

 4. THỨ NĂM 06/02/2020:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- 7 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) chuẩn bị nội dung họp chi bộ (cả ngày).

5. THỨ SÁU 07/02/2020:

- 8 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban họp chi bộ.

- 13 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan