Lịch làm việc từ ngày 10/02 đến ngày 15/02/2020

12/02/2020 09:27:58 A+| A-| In bài viết

1. THỨ HAI 10/02/2020:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

2. THỨ BA 11/02/2020:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ các Phó Trưởng ban dự duyệt văn kiện và nhân sự Đại hội chi bộ Ban Dân tộc (cấp ủy chi bộ cùng dự).

3. THỨ TƯ 12/02/2020:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 8 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) họp Văn phòng (lãnh đạo và công chức Văn phòng cùng dự)

- 13 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 13/02/2020:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban  làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 389, Ban An toàn giao thông. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 13 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) dự Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2019. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.       

5. THỨ SÁU 14/02/2020:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 8 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (đ/c Bình cùng dự).

- 13 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan.

6. THỨ BẢY 15/02/2020:

- 13 giờ 30’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự họp góp ý dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030. Điểm tại Hội trường ỦBND tỉnh.