Lịch làm việc từ ngày 20/01 đến ngày 31/01/2020

22/01/2020 10:35:00 A+| A-| In bài viết

1. THỨ HAI 20/01/2019:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) đi chúc Tết, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

- 13 giờ 30’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự Hội nghị trực tuyến tổng kết kết quả năm 2019 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 - 13 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 21/01/2019:

- 8 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban Họp Lãnh đạo ban (Trưởng, phó các phòng chuyên môn cùng dự).

- 13 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 22/01/2020:

- 6 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban Họp cơ quan (tất cả cán bộ, công chức, người lao động cùng dự).

4. THỨ NĂM 23/01/2020:

- 7 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) trực Tết.

5. THỨ SÁU 24/01/2020 (Ngày 30 Tết):

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) trực Tết.

6. THỨ BẢY 25/01/2020 (Mùng 1 Tết):

- 7 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) trực Tết.

7. CHỦ NHẬT  26/01/2020 (Mùng 2 Tết):

- 7 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) trực Tết.

8. THỨ HAI 27/01/2020 (Mùng 3 Tết):

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) trực Tết.

9. THỨ BA 28/01/2020 (Mùng 4 Tết):

- 7 giờ 00’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) trực Tết.

10. THỨ TƯ  29/01/2020 (Mùng 5 Tết):

- 7 giờ 00’ Văn phòng trực Tết.

11. THỨ NĂM  30/01/2020:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

12. THỨ SÁU  31/01/2020:

- 7 giờ 00’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).