Trong Nước
125 xã, 1298 thôn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Sáng ngày 11/12/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ...

Vụ Địa phương III (UBDT): Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày 26/12/2019, tại TP. Cần Thơ, Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...

Ủy ban Dân tộc: Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhi...

10 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực công tác dân tộc năm 2019

Năm 2019, cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dâ...

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

“Chúng ta khẳng định việc ban hành Nghị quyết là quyết định đúng chủ trương, đường lối của Đảng và đ...

Thông qua dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 10/02/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ...

TP. Hồ Chí Minh: Các dân tộc cùng nhau xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Với chủ đề “Đồng bào các dân tộc thành phố Hồ Chí Minh bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực, cùng nhau...

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên DTTS: Cần có cơ chế, chính sách đặc thù

Hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên DTTS khởi nghiệp sáng tạo là một trong những mục tiêu được Trung ương H...

Quảng Nam: Gặp mặt Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2019

Sáng 25/12, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị “Gặp mặt Ngư...

Hà Nội biểu dương 30 người có uy tín tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số

Sáng 17/12, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín (NCUT), và bi...