Đối thoại với chủ đề vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em

24/12/2019 14:47:12 A+| A-| In bài viết

Ngày 16-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Long Mỹ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và UBND xã Thuận Hòa tổ chức đối thoại với chủ đề vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

50 đại biểu tham dự đối thoại, đã nêu 5 ý kiến về việc thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương và tại gia đình. Thông qua việc đối thoại nhằm tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình…

Dịp này, UBND xã Thuận Hòa ra mắt Câu lạc bộ “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, phát triển của phụ nữ và trẻ em”, với sự tham gia của 46 thành viên.

Cùng ngày, tại xã Xà Phiên cũng diễn ra đối thoại với chủ đề vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Ra mắt Câu lạc bộ “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, phát triển của phụ nữ và trẻ em”.

Báo Hậu Giang