Hội nghị cán bộ công chức 2019

10/01/2020 09:29:23 A+| A-| In bài viết

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 30/12/2019, Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC) năm 2019. Đến tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban Chấp hành chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cùng tất cả công chức và người lao động của Ban Dân tộc.

Hội nghị đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2019 và phương hương, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020; báo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn năm 2020; báo cáo thu, chi tài chính của Ban năm 2019; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Hội nghị cũng đã thông qua các dự thảo của năm 2020: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế phối hợp công tác giữa lãnh đạo cơ quan và BCH Công đoàn, Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2020..
Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm trong việc đóng góp, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các văn bản dự thảo để sát với tình hình hoạt động của Ban, của Công đoàn, bảo đảm lợi ích cho công đoàn viên. Đồng thời, các đại biểu cũng đã đề xuất những giải pháp mới nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian tới. Đa số các đại biểu đều thống nhất cao đối với nội dung các văn bản dự thảo đã được trình bày tại Hội nghị.
Trong năm 2019, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của chi bộ, lãnh đạo Ban, cùng với sự nỗ lực của BCH Công đoàn cơ sở và toàn thể công chức, người lao động nên Ban Dân tộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được trong năm qua, Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 03 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, hoạt động công đoàn trong năm 2019. Bên cạnh đó, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan với chất lượng và hiệu quả cao, BCH Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2020. Tại hội nghị này, toàn thể công chức, người lao động Ban Dân tộc đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2020./.
Hình ảnh Hội nghị