HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN, GIAO THÔNG

22/01/2020 14:37:41 A+| A-| In bài viết

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-BDT-BATGT ngày 21 tháng 02 năm 2019 giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông năm 2019; Kế hoạch số 87/KH-BDT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019.

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2019, tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho các vị sư trong Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; Sư sãi, Ban quản trị 15 chùa phật giáo Nam tông và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị cũng đã giành thời gian để các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận, và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Qua Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Thẻo - Phó Trưởng Ban Dân tộc đã đánh giá cao hiệu quả của buổi tuyên truyền với nhiều nội dung thiết thực, những kinh nghiệm chia sẽ giúp cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; Sư sãi, Ban quản trị 15 chùa và người có uy tín nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời thông qua Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; Sư sãi, Ban quản trị 15 chùa và người có uy tín nhằm tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt địa bàn có đông bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để từ đó giúp cho bà con đồng dân tộc thiểu số hiểu rõ và thực hiện tốt quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Kỳ Lĩnh