van ban moi ban hanh - Ban Dân Tộc

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 409 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
24/KH-BDT 09/08/2022 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC 3 NĂM 2022-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
26/TTr-BDT 16/05/2022 TỜ TRÌNH Kết quả nhân sự quy hoạch Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031
23/BC-BDT 13/05/2022 BÁO CÁO Kết quả tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Chôl - Chnăm - Thmây năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
22/BC-BDT 12/05/2022 BÁO CÁO Thực hiện công tác dân tộc tháng 5 nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
10/VP.UBND-VP.UBND 06/05/2022 ký văn bản 001 2704
20/BC-BDT 05/05/2022 BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
19/BC-BDT 04/05/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”
35/KH-BDT 28/04/2022 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022
34/KH-BDT 28/04/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
09/VP.UBND-VP.UBND 27/04/2022 VB


Đang online: 1
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 151985
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.