van ban moi ban hanh - Ban Dân Tộc

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 334 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
24/KH-BDT 09/08/2022 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC 3 NĂM 2022-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
83/BC-BDT 25/11/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị năm 2021
1182/VP.UBND-VP.UBND 25/11/2021 VB Ký Số 25.11
82/BC-BDT 24/11/2021 BÁO CÁO Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
79/BC-BDT 23/11/2021 BÁO CÁO Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
80/BC-BDT 23/11/2021 BÁO CÁO V/v thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021
81/BC-BDT 23/11/2021 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực năm 2020 đến 9 tháng năm 2021
76/BC-BDT 17/11/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
77/BC-BDT 17/11/2021 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
73/BC-BDT 15/11/2021 BÁO CÁO Thực hiện công tác dân tộc tháng 11 nhiệm vụ tháng 12 năm 2021


Đang online: 1
Hôm nay: 295
Đã truy cập: 86590
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.