Kế hoạch
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
570/KH-BDT 25/12/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ... Tải xuống
67/KH-BDT 22/02/2019 Thực hiện chính sách đối với người c... Tải xuống
111/KH-BDT 20/03/2019 Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết ... Tải xuống
57/KH-BDT 19/02/2019 Triển khai thực hiện công tác dân tộc n... Tải xuống
87/KH-BDT 07/03/2019 Phối hợp tuyên truyền thực hiện công t... Tải xuống
114/KH-BDT 22/03/2019 Triển khai việc xác định xã, ấp trên ... Tải xuống
195/KH-BDT 13/05/2019 Thực hiện dự án nâng cao năng lực cho c... Tải xuống
194/KH-BDT 13/05/2019 Phòng chống tham nhũng cơ quan Ban Dân tộc... Tải xuống
294/KH-BDT 11/07/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL... Tải xuống
364/KH-BDT 22/08/2019 Kiểm tra kết quả thực hiện Quyết đị... Tải xuống
523/KH-BDT 28/11/2019 KẾ HOẠCH  Cải cách hành chính năm... Tải xuống
57/KH-BDT 13/02/2020 KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2020 ... Tải xuống
43/KH-BDT 07/02/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác... Tải xuống