Quyết định
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
18/QÐ-BDT 05/06/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn... Tải xuống
07/QĐ-BDT 10/01/2020 V/v tặng Giấy khen của Trưởng ban Dân t... Tải xuống
9/QĐ-BDT 22/03/2019 Về việc nâng bậc lương trước thời h... Tải xuống
33/QÐ-BDT 22/10/2019 Về việc công bố Hệ thống quản lý ch... Tải xuống
36/QĐ-BDT 04/12/2019 Về việc thành lập Ban Biên tập Kỷ yế... Tải xuống
8/QÐ-BDT 10/01/2020 V/v tặng Giấy khen cho Phòng Dân tộc các ... Tải xuống
7/QĐ-BDT 10/01/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v tặng Giấy khen của Trư... Tải xuống
180/QÐ-UBND 06/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soá... Tải xuống
180/QÐ-UBND 06/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soá... Tải xuống