Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
15/QĐ-BDT 26/04/2019 V/v cử đi học lớp bồi dưỡng lãnh đ... Tải xuống
17/QĐ-BDT 04/06/2019 V/v cử đi học lớp bồi dưỡng kiến th... Tải xuống
20/QĐ-BDT 01/07/2019 Về việc cử bà Trần Thị Thanh Hồng, Ch... Tải xuống
16/QĐ-BDT 26/04/2019 V/v cử đi học lớp bồi dưỡng kiến th... Tải xuống
31/QĐ-BDT 09/09/2019 Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo ... Tải xuống
120/QĐ-UBND 22/01/2019 Về đưa ra, thay thế, bổ sung danh sách ng... Tải xuống
101/UBDT-VP135 06/02/2020 Về việc triển khai thực hiện Chương tr... Tải xuống