Văn bản dự thảo
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
174/BDT 25/04/2019 V/v trình dự thảo Báo cáo kết quả rà s... Tải xuống
426/BDT 07/10/2019 V/v góp ý kế hoạch tổ chức Đại hội ... Tải xuống
402/BDT 27/09/2019 V/v góp ý về nội dung Tờ trình và dự t... Tải xuống
Số: 163/BDT 22/04/2019 V/v góp ý dự thảo bộ chỉ số... Tải xuống
Số: 171/BDT 25/04/2019 V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng N... Tải xuống
417/BDT 04/10/2019 V/v góp ý và thống nhất số liệu trong d... Tải xuống