Văn bản quy phạm pháp luật
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
73/TT-BTC 21/10/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH P... Tải xuống
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRO... Tải xuống
01/2017/TT-UBDT 10/05/2017 Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (C... Tải xuống
03/2019/TT-UBDT 25/12/2019 Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê c... Tải xuống