xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

GIẤY MỜI Giảng bài lớp “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2020”

Ngày 31-08-2020

Giảng bài lớp “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo  Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2020”

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. giấy mời.pdf_20200831090947.pdfĐang online: 1
Hôm nay: 4
Đã truy cập: 18965
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.