xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020

Ngày 02-02-2021

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020

Trong 02 ngày 28-29 tháng 12 năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đến dự khai giảng có ông Trần Quốc Thẻo, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Nguyễn Quốc Lai, Trưởng phòng tuyên truyền - Theo giỏi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh và 52/71 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham dự.

Trong 02 ngày các vị người có uy tín được nghe các báo cáo viên triển khai các văn bàn Luật do Ban Thường vụ Quốc hội mới ban hành năm 2020; tuyên truyền về lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.