xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30-09-2020

Trong 02 ngày (ngày 22 và 23/9/2020), tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Vụ Pháp chế Ủy ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cho 100 đại biểu là cán bộ công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã; Bí thư chi bộ, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn 8 xã, thị trấn thuộc huyện Long Mỹ.

Tham dự Hội nghị tuyên truyền có ông Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng , Vụ địa phương III, Ủy ban Dân tộc; ông Trần Quốc Thẻo, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh và ông Đặng Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ cùng dự.