xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 01/11-05/11/2021

Ngày 03-11-2021

1. THỨ HAI 01/11/2021:

- 9h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 02/11/2021:

- 7h30 Trưởng ban đi công tác huyện Long Mỹ;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác huyện Châu Thành A;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày).

3. THỨ TƯ 03/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác TP Ngã Bảy;

- 13h30 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự lớp đào tạo “Bồi dưỡng các chuyên đề về chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2021” (3 ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày).

4. THỨ NĂM 04/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13h30 Trưởng ban họp UBND tỉnh.

5. THỨ SÁU 05/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự HN Sơ kết quí III BCĐ 35 tỉnh tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
Đang online: 1
Hôm nay: 272
Đã truy cập: 86567
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.