xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 04/10/2021 đến 08/10/2021

Ngày 06-10-2021

1. THỨ HAI 04/10/2021:

- 7h00  Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 8h00 Họp cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 05/10/20201:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) dự lễ Sen Đolta tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A.

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 06/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 07/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc với thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Tại Phòng họp LHCTCHN tỉnh (đ/c Lâm cùng dự);

5. THỨ SÁU 08/10/2021:

- 8h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) Dự họp trực tuyến với Ủy ban Dân tộc. Tại Phòng họp UBND tỉnh (lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng dự);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) dự họp Đảng ủy khối;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan./.
Đang online: 1
Hôm nay: 307
Đã truy cập: 86602
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.