xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 04/4-09/4/2022

Ngày 18-04-2022

1. THỨ HAI 04/4/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp Lãnh đạo Ban (Trưởng, phó các phòng chuyên môn dự);

- 9h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp BVHXH thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 05/4/2022:

- 7h00  Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) nghỉ phép;

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) tham gia đoàn lãnh đạo Trung ương UBMTTQ thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022.

3. THỨ TƯ 06/4/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp chi bộ;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác TP Ngã Bảy.

4. THỨ NĂM 07/4/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự HN sơ kết quí I/2022 Ban chỉ đạo 35 tại HT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

-13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

5. THỨ SÁU 08/4/2022:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 Trường PTDTNT tỉnh;

- 10h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 Trường PTDTNT Him Lam;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 Trường ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Y dược Cần Thơ (đ/c Lâm cùng đi);

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Sở VHTT&DL (đ/c Nha cùng đi).

6. THỨ BẢY 09/4/2022:

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 chùa Ô Chum Prưk sa ấp 6 xã Vị Thủy;

- 10h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 chùa KhemmaraPaphea ấp 5 xã Vĩnh Trung huyện Vị Thủy;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 tại các chùa huyện Long Mỹ (đ/c Lâm cùng đi);

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) đi thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 tại các chùa thành phố Vị Thanh (đ/c Lâm cùng đi).
Đang online: 2
Hôm nay: 429
Đã truy cập: 383274
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.