xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 05/9-09/9/2022

Ngày 12-09-2022

1. THỨ HAI 05/9/2022:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường PTDTNT Him Lam;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường PTDTNT tỉnh;

- 13h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 06/9/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) họp tổ tư vấn rà soát, xây dựng VBQPPL tỉnh Hậu Giang;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác TP Ngã Bảy.

3. THỨ TƯ 07/9/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

          - 13h00 Trưởng bam làm việc tại cơ quan;

- 13h30 các Phó Trưởng ban họp cấp ủy.

4. THỨ NĂM 08/9/2022:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp lãnh đạo ban (Trưởng, phó các phòng chuyên môn dự);

- 13h30 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp chi bộ.

5 . THỨ SÁU 09/9/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

-  7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự Hội nghị sơ kết chính sách truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số tại Hội trường I UBND huyện Châu Thành.
Đang online: 2
Hôm nay: 215
Đã truy cập: 235791
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.