xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 05 đến ngày 10/10/2020

Ngày 12-10-2020

1. THỨ HAI 05/10/2020:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan.

- 8h00 Trưởng ban Dự lễ khai giảng lớp tập huấn giảng viên báo cáo viên do học viện dân tộc tổ chức. Tại Khách sạn Bông Sen.

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự Lễ khai giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135. Tại Hội trường BDT.

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 06/10/2020:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 07/10/2020:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 8h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) tiếp đoàn kiểm tra về công tác ANTT cơ quan năm 2020. Tại Phòng họp BDT (đ/c Cuộc, Lâm cùng dự).

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 15h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự Bế giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135. Tại Hội trường BDT.

4. THỨ NĂM 08/10/2020:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) Dự triển khai văn bản Luật.

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự khai giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135. Tại Hội trường BDT.

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 13h30 Họp Chi bộ.

5. THỨ SÁU 02/10/2020: 

- 7h30 Trưởng ban dự Hội nghị sơ kết quí 3/2020 của Ban Đại diện HĐQT ngân hàng chính sách. Phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) Dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

6. THỨ BẢY 10/10/2020:

- 15h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự Bế giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135. Tại Hội trường BDT./.
Đang online: 1
Hôm nay: 139
Đã truy cập: 18936
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.