xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 06/12-10/12/2021

Ngày 09-12-2021

1. THỨ HAI 06/12/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13h00 các Phó Trưởng ban họp cấp ủy.

2. THỨ BA 07/12/2021:

- 7h00 Trưởng ban và  Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tham dự kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại HT UBND tỉnh (3 ngày).

3. THỨ TƯ 08/12/2021:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự tập huấn sử dụng chức năng lưu trữ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản;

- 13h00  Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tai cơ quan.

4. THỨ NĂM 09/12/2021:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 14h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp chi bộ.

5. THỨ SÁU 10/12/2021:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) thăm người có uy tín tại các địa phương trong tỉnh (đ/c Bình cùng đi).
Đang online: 1
Hôm nay: 455
Đã truy cập: 383300
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.