xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 08/11-12/11/2021

Ngày 15-11-2021

1. THỨ HAI 08/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác xã Lương Nghĩa;

- 7h00 các  Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13h30 Trưởng ban đi công tác xã Xà Phiên.

2. THỨ BA 09/11/2021:

- 7h30 Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác TT Cái Tắc;

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự Hội nghị trực tuyến triển khai CTMTQG của Trung ương;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 10/11/2021:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp chi bộ;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự tiếp xúc cử tri trực tuyến HĐND tỉnh khóa X tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

4. THỨ NĂM 11/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác xã Vị Bình;

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp sơ kết quí III BCĐ 35 tỉnh tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan.

5. THỨ SÁU 12/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác TP Ngã Bảy;

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13h30 Trưởng ban đi công tác huyện Châu Thành A.

1. THỨ HAI 08/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác xã Lương Nghĩa;

- 7h00 các  Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13h30 Trưởng ban đi công tác xã Xà Phiên.

2. THỨ BA 09/11/2021:

- 7h30 Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác TT Cái Tắc;

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự Hội nghị trực tuyến triển khai CTMTQG của Trung ương;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 10/11/2021:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp chi bộ;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự tiếp xúc cử tri trực tuyến HĐND tỉnh khóa X tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

4. THỨ NĂM 11/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác xã Vị Bình;

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp sơ kết quí III BCĐ 35 tỉnh tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan.

5. THỨ SÁU 12/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác TP Ngã Bảy;

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13h30 Trưởng ban đi công tác huyện Châu Thành A.
Đang online: 1
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 151982
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.