xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 10/01-14/01/2022

Ngày 14-01-2022

1. THỨ HAI 10/01/2022:

- 8h30 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp Hội TĐKT cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đối chiếu rà soát chỉ số CCHC năm 2021 tại Sở Nội vụ (đ/c Diễm Linh cùng đi).

2. THỨ BA 11/01/2022:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 12/01/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

4. THỨ NĂM 13/01/2022:

- 8h00 Trưởng ban dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021;

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) họp xét thi đua khối VH-XH năm 2021;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

5. THỨ SÁU 14/01/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự Hội nghị tổng kết năm 2021 Đảng ủy khối.  
Đang online: 1
Hôm nay: 435
Đã truy cập: 383280
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.