xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 12/10 đến 16/10/2020

Ngày 13-10-2020

1. THỨ HAI 12/10/2020:

- 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày). 2. THỨ BA 13/10/2020:

- 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

3. THỨ TƯ 14/10/2020:

- 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

13 giờ 30 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban họp Lãnh đạo ban và Văn phòng báo cáo tình hình kinh phí năm 2020 (Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).

4. THỨ NĂM 15/10/2020:

7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 2 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) Lãnh đạo Đoàn đi thực tế học tập kinh nghiệm mô hình giảm nghèo tại tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng (03 ngày).

5. THỨ SÁU 16/10/2020:

- 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng
Đang online: 1
Hôm nay: 136
Đã truy cập: 18933
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.