xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 14/02-18/02/2022

Ngày 15-02-2022

1. THỨ HAI 14/02/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h00 Trưởng ban đi công tác xã Vị Tân;

- 13h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 15/02/2022:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác huyện Long Mỹ (cả ngày);

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

3. THỨ TƯ 16/02/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

4. THỨ NĂM 17/02/2022:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp lãnh đạo Ban (Trưởng, phó các phòng chuyên môn dự);

- 14h00 Trưởng ban đi công tác huyện Châu Thành A;

- 13h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

5. THỨ SÁU 18/02/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các  Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).
Đang online: 1
Hôm nay: 11
Đã truy cập: 214500
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.