xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 14/03-18/03/2022

Ngày 17-03-2022

1. THỨ HAI 14/03/2022:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp lãnh đạo ban (Trưởng, phó các phòng chuyên môn dự);

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 15/03/2022:

- 7h00  Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

3. THỨ TƯ 16/03/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tham gia đoàn khảo sát Ban VHXH HĐND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tại UBND TX Long Mỹ;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tham gia đoàn khảo sát Ban VHXH HĐND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tại UBND huyện Vị Thủy.

4. THỨ NĂM 17/03/2022:

- 8h00 Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tham gia đoàn khảo sát Ban VHXH HĐND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tại UBND huyện Châu Thành A;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tham gia đoàn khảo sát Ban VHXH HĐND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tại UBND TP Vị Thanh;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

5. THỨ SÁU 18/03/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);
Đang online: 1
Hôm nay: 444
Đã truy cập: 383289
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.