xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 14/09 đến ngày 18/9/2020

Ngày 16-09-2020

1. THỨ HAI 14/9/2020: - 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

2. THỨ BA 15/9/2020: - 7 giờ 30 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) họp Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A. - 6 giờ 00 ’ các Phó Trưởng ban khám sức khỏe định kỳ năm 2020. - 13 giờ 30 ’ các Phó Trưởng ban dự Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng lực lượng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

3. THỨ TƯ 16/9/2020: - 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày). - 8 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) tham gia Đoàn chúc Lễ Sendolta tại chùa khmer ấp 12, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. - 13 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 17/9/2020: - 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

5. THỨ SÁU 18/9/2020: - 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày). - 8 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc với lãnh đạo Phòng Tuyên truyền - Chính sách dân tộc. - 13 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan
Đang online: 1
Hôm nay: 134
Đã truy cập: 18931
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.