xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 16/5-20/5/2022

Ngày 29-08-2022

1. THỨ HAI 16/5/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

2. THỨ BA 17/5/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) đi công tác tỉnh Kiên Giang (đ/c Lâm và các phòng chuyên môn cùng đi).

3. THỨ TƯ 18/5/2022:

-8h00 Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 15h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Châu Thành tại phòng họp HĐND tỉnh.

4. THỨ NĂM 19/5/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 9h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) tại HT HĐND tỉnh.

- 14h00 Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc đánh giá một năm triển khai Kiết luận số 01-KL/TW;

 - 13h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

. THỨ SÁU 20/5/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).
Đang online: 1
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 235756
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.