xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 20/9/2021 đến 24/9/2021

Ngày 21-09-2021

1. THỨ HAI 20/9/2021:

- 7h00  Trưởng ban nghỉ điều trị bệnh (hết tuần);

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 21/9/20201:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 22/9/2021:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 23/9/2021:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

5. THỨ SÁU 24/9/2021:

- 7h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan./.
Đang online: 1
Hôm nay: 12
Đã truy cập: 86615
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.