xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 21/09 đến ngày 26/9/2020

Ngày 22-09-2020

1. THỨ HAI 21/9/2020:

- 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) tiếp và làm việc với Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc tại Phòng họp Ban Dân tộc (Lãnh đạo Văn phòng, phòng Thanh tra - Kế hoạch và công chức phòng Tuyên truyền - Chính sách dân tộc cùng dự).

2. THỨ BA 22/9/2020:

- 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Long Mỹ (đ/c Bình, Linh cùng đi).

- 14 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) cùng Đoàn Ủy ban Dân tộc ghé thăm Trường PTDT nội trú tỉnh.

3. THỨ TƯ 23/9/2020:

- 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày). - 8 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) Họp trao đổi việc thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG năm 2020.

- 13 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 24/9/2020:

- 7 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan. - 13 giờ 30 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) Họp thảo luận dự toán năm 2021 tại Sở Tài chính.

5. THỨ SÁU 25/9/2020:

- 7 giờ 30 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết công tác quý III năm 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. - 7 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày). - 8 giờ 00 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) Họp rà soát việc chuẩn bị mở các lớp đào tạo chương trình 135 năm 2020 (Lãnh đạo phòng Tuyên truyền - Chính sách dân tộc và Văn phòng cùng dự). - 13 giờ 00 ’ Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan.

6. THỨ BẢY 26/9/2020:

- 7 giờ 30 ’ Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 1
Hôm nay: 154
Đã truy cập: 18951
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.