xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 23/5-28/5/2022

Ngày 29-08-2022

1. THỨ HAI 23/5/2022:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp lãnh đạo Ban;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 24/5/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

3. THỨ TƯ 25/5/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) đi công tác tỉnh Lâm Đồng (đ/c Thảo cùng đi).

4. THỨ NĂM 26/5/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự Hội nghị triển khai Nghị định số 27/2022 của Chính phủ tại tỉnh Lâm Đồng (đ/c Thảo cùng dự).

5 . THỨ SÁU 27/5/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

6 . THỨ BẢY 28/5/2022:

-7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự tổng kết năm học 2021-2022 Trưởng PTDTNT Him Lam.
Đang online: 1
Hôm nay: 196
Đã truy cập: 235772
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.