xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 25/10-29/10/2021

Ngày 28-10-2021

1. THỨ HAI 25/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

-7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác huyện Châu Thành A.

2. THỨ BA 26/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tham dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa X tại HT HĐND tỉnh;

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc với UBMTTQVN TP Ngã Bảy về nhân sự BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh.

3. THỨ TƯ 27/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự Hội nghị sơ kết công tác Tôn giáo quý III/2021 tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác xã Xà Phiên;

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự họp Sở Nội vụ đóng góp dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh;

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc với UBMTTQVN TP Vị Thanh về nhân sự BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh.

4. THỨ NĂM 28/10/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác huyện Châu Thành;

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

5. THỨ SÁU 29/10/2021:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp lấy quy trình bổ nhiệm lại cán bộ (tất cả công chức dự) tại phòng họp Ban Dân tộc;

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác huyện Phụng Hiệp;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc với Thường trực liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (đ/c Lâm cùng dự).
Đang online: 1
Hôm nay: 270
Đã truy cập: 86565
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.