xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 28/02-04/03/2022

Ngày 01-03-2022

1. THỨ HAI 28/02/2022:

- Trưởng ban nghỉ cả tuần (bệnh).

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 01/03/2022:

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi công tác TP Ngã Bảy;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 02/03/2022:

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với Phó Chủ tịch tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (đ/c Thảo cùng dự);

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (đ/c Bình cùng dự).

4. THỨ NĂM 03/03/2022:

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13h30 các Phó Trưởng ban họp cấp ủy.

5. THỨ SÁU 04/03/2022:

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).
Đang online: 1
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 386709
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.