xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 28/9 đến 02/10/2020

Ngày 01-10-2020

1. THỨ HAI 28/9/2020:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan.

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự Lễ khai giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135. Tại Hội trường BDT.

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) Dự Hội nghị sơ kết công tác Quý 3/2020 của Đảng ủy khối.

2. THỨ BA 29/9/2020:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

-13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với Phòng Dân tộc huyện Phụng Hiệp và xã Hòa An. Tại Phòng họp Ban Dân tộc.

3. THỨ TƯ 30/9/2020:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan.

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự Lễ công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng luật Miền Nam.

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

-14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) Họp Văn phòng.

- 15h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự Bế giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135. Tại Hội trường BDT.

4. THỨ NĂM 01/10/2020:

- 7h00 Trưởng ban Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.

-7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan.

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự khai giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135. Tại Hội trường BDT.

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

-14h00 Họp cấp ủy.

- 15h00 Họp Chi bộ triển khai một số công việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

5. THỨ SÁU 02/10/2020:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) Dự Lễ công bố các hệ thống thông tin, trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang.

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan.

6. THỨ BẢY 03/10/2020:

15h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự Bế giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135. Tại Hội trường BDT.
Đang online: 1
Hôm nay: 132
Đã truy cập: 18929
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.