xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 29/11-03/12/2021

Ngày 02-12-2021

1. THỨ HAI 29/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

2. THỨ BA 30/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban và  Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tổ chức Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026 (đ/c Lâm cùng dự);

- 14h00 Trưởng ban và các  Phó Trưởng ban họp Lãnh đạo ban (Trưởng, phó các phòng chuyên môn dự).

3. THỨ TƯ 01/12/2021:

- 7h00 Trưởng ban đi công tác ấp 5 xã Vị Trung, ấp 7 xã Vị Tân;

- 13h30 Trưởng ban đi công tác ấp Long An A, TT Cái Tắc;

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tai cơ quan (cả ngày).

4. THỨ NĂM 02/12/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

5. THỨ SÁU 03/12/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).
Đang online: 1
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 383339
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.