xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 30/5-03/6/2022

Ngày 29-08-2022

1. THỨ HAI 30/5/2022:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp lãnh đạo Ban;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban tiếp đoàn người có uy tín tỉnh Gia Lai.

2. THỨ BA 31/5/2022:

- 7h30 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) tiếp đoàn người có uy tín tỉnh Gia Lai;

- 9h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) đi cùng đoàn người có uy tín tỉnh Gia Lai tham quan mô hình nuôi ba ba của huyện Vị Thủy;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) đi công tác Hà Nội.

3. THỨ TƯ 01/6/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự Hội thảo đóng góp Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại Hà Nội  (2 ngày).

4. THỨ NĂM 02/6/2022:

- 7h30 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Trưởng ban dự Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2022; sơ kết kết quả điều tra dân số và đổi sổ A0 giai đoạn 2021-2025 tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

 - 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật tại HT UBND tỉnh;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan.

5 . THỨ SÁU 03/6/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).
Đang online: 1
Hôm nay: 203
Đã truy cập: 235779
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.