xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 31/8 đến 04/9/2020

Ngày 03-09-2020

1. THỨ HAI 31/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

         2. THỨ BA 01/9/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

         - 13 giờ 30 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 8 năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

         - 13 giờ 00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

         3. THỨ TƯ 02/9/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) trực Lễ 2/9.

         4. THỨ NĂM 03/9/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.

         - 7 giờ 30 Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) dự Tổng kết và trao giải Hội thi pháp luật cho mọi người. Điểm tại Hội trường Đài PTTH tỉnh.

         - 13 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

          5. THỨ SÁU 04/9/2020:

          - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày).

         - 7 giờ 30 Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) dự Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đang online: 1
Hôm nay: 119
Đã truy cập: 18916
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.