xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 7/09 đến ngày 11/9/2020

Ngày 16-09-2020

1. THỨ HAI 07/9/2020:-8giờ 00’Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và đối tượng 4. Điểm tại Hội trường khách sạn Bông Sen.-7giờ 00’Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.-7giờ 00’Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) nghỉ phép.-13giờ 00’Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) làm việc tại cơ quan.-14giờ 00’Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc với Phòng Dân tộc huyện Long Mỹ về tình hình xây dựng lò hỏa táng cho đồng bào dân tộc khmer.

2. THỨ BA 08/9/2020:-7giờ 30’Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 8 năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.-8giờ 00’các Phó Trưởng ban họp cấp ủy.-13giờ 30’Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Điểm tại Hội trườngTỉnhủy.-13giờ 00’các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 09/9/2020:-7giờ 00’Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày).-8giờ 00’Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ (đ/c Bình cùng đi).-13giờ 00’Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan.-16giờ 00’Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) tiếp và làm việc với Học viện Dân tộc.

4. THỨ NĂM10/9/2020:-7 giờ 30’Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) công tác xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.-7giờ 00’Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.2-13giờ 30’Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các PhóTrưởng ban Họp chi bộ.-14giờ 00’Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo)làm việc với công ty Phương Nam (Lãnh đạo Phòng Tuyên truyền -Chính sách Dân tộc và Văn phòngcùng dự).

5. THỨ SÁU11/9/2020:-7giờ 00’Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/cKý Hiếu Thanh)làm việc tại cơ quan(cả ngày).-7giờ 30’Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) dự Hội nghị Tổng kết Kế hoạch 25, Kế hoạch 51 và Họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Điểm tại Hội trường các Hội đặc thù tỉnh.-14giờ 00’Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) Tiếp và làm việc với cán bộ hưu trí ngành công tác dân tộc thăm cơ quan.-13giờ 00’Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan.
Đang online: 1
Hôm nay: 125
Đã truy cập: 18922
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.