xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc

Ngày 18-08-2020

Lịch làm việc từ ngày 17/8 đến 21/8/2020

1. THỨ HAI 17/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban họp Lãnh đạo ban, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo phòng Thanh tra - Kế hoạch (mời đ/c Lĩnh cùng dự).

         2. THỨ BA 18/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

         3. THỨ TƯ 19/8/2020:

         - 8 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

         - 8 giờ 00 Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 7 giờ 00 Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan.

         - 13 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.

         - 14 giờ 00 Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc với phòng Tuyên truyền - Chính sách dân tộc (mời tất cả công chức cùng dự).

         4. THỨ NĂM 20/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

          - 15 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) tiếp cán bộ nghỉ hưu thăm đơn vị.

          5. THỨ SÁU 21/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) làm việc tại cơ quan.

         - 8 giờ 00 Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) dự thông qua phương án thiết kế dự án: cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc khmer tại chùa ấp 4, xã Xà phiên, Long Mỹ, Hậu Giang (đ/c Nha cùng đi).

         - 14 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) làm việc với Đoàn công tác của BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 13 giờ 00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Đang online: 1
Hôm nay: 155
Đã truy cập: 18952
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.