xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc

Ngày 25-08-2020

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 24/8 đến 28/8/2020)

 

1. THỨ HAI 24/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

         2. THỨ BA 25/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày).

         - 7 giờ 30 Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) tham gia Đoàn Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện chức năng QLNN về an toàn thực phẩm tại huyện Châu Thành.

         - 13 giờ 30 Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) tham gia Đoàn Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện chức năng QLNN về an toàn thực phẩm tại thành phố Ngã Bảy.

         3. THỨ TƯ 26/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

         4. THỨ NĂM 27/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

          - 13 giờ 30 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu) dự gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với hộ nghèo. Điểm tại Trường Trung học cơ sở Lương Nghĩa, xã Lương Nghĩa, Long Mỹ.

         - 14 giờ 00 các Phó Trưởng ban họp cấp ủy.

          5. THỨ SÁU 28/8/2020:

         - 7 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

         - 13 giờ 00 Trưởng ban (đ/c Nguyễn Hoàng Triệu), Phó Trưởng ban (đ/c Trần Quốc Thẻo) làm việc tại cơ quan

         - 13 giờ 30 Phó Trưởng ban (đ/c Ký Hiếu Thanh) tham gia Đoàn Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện chức năng QLNN về an toàn thực phẩm làm việc với Sở Y tế.
Đang online: 1
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 18932
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.