xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ngày 02-08-2022

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh
Đang online: 1
Hôm nay: 237
Đã truy cập: 235813
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.