xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN XÃ/ẤP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN LIÊN KẾT SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2020

Ngày 08-10-2020

Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-BDT ngày 26/6/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2020. Sáng ngày 01/10/2020 Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần PRO Phương Nam tổ chức khai giảng lớp tập huấn Nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân xã/ấp phát triển sản xuất và xây dựng các phương án liên kết sản xuất thuộc Chương trình 135.

Đến dự khai giảng có ông Trần Quốc Thẻo, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Võ Quý Thắng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần PRO Phương Nam; Tiến sĩ Nguyễn Việt Đức, giảng viên Trường Đại học Thủy Lợi và 47 học viên là Trưởng ấp, khu vực; Bí thư Đoàn thanh niên ấp; Chi hội phụ nữ ấp; cán bộ khuyến nông, khuyến lâm ấp; cộng tác viên giảm nghèo ấp; người có uy tín trong cộng đồng của các xã, ấp đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tham dự.