xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

THĂM, CHÚC MỪNG VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DỊP TẾT CHÔL - CHNĂM - THMÂY NĂM 2021 CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 05-05-2021

Trong 02 ngày, 12 và 13 tháng 4 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tổ chức 03 đoàn công tác đến thăm, chúc tết cổ truyền Chôl - Chnăm - Thmây của đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mỗi nơi đoàn đến thăm, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể chức sắc tôn giáo, sư sãi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, sinh viên và toàn thể đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; chúc mọi người, mọi nhà năm mới mạnh khỏe và an lành, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc. Mỗi nơi đoàn đến thăm, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số,cụ thể Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, đồng bào Khmer sẽ được thụ hưởng rất nhiều chính sách, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, nâng cao nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc số, từng bước rút ngắn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước.