xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Ngày 02-02-2021

Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIII.

http://files.ubdt.gov.vn/ContentFolder/ecm/source_files/2021/02/01/08570867_01.2-%20tin%20nhiem%201_21-02-01.jpg

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII (Nguồn:TTXVN)

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

http://files.ubdt.gov.vn/ContentFolder/ecm/source_files/2021/02/01/08582293_01.2-%20tin%20nhiem%202_21-02-01.jpg

Toàn cảnh Hội nghị (Nguồn: TTXVN)
Đang online: 1
Hôm nay: 430
Đã truy cập: 383275
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.